Извънредно ОСА на ЕЛАНА Агрокредит на 16 февруари

Съветът на директорите на ЕЛАНА Агрокредит свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 16 февруари 2016 г., от 10 ч., в офиса на компанията: София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12.

Дневният ред включва една точка с проекто-решение, което е свързано с промяна в Съвета на директорите. Очаква се Общото събрание на акционерите да освободи Владислав Русев като член на СД и за избере Владимир Велев за член с мандат до изтичане на мандата на настоящия съвет.