Медия за разкриване на регулирана информация по смисъла на чл.43а, ал. 2от Наредба 2 от 17.09.2013г.

http://www.infostock.bg/