Само за 2 месеца ЕЛАНА Агрокредит финансира покупки на близо 2000 декара

За януари и февруари 2016 г. ЕЛАНА Агрокредит е финансирала чрез лизингови договори покупката на близо 2 000 декара земеделска земя. Така финансираните площи от компанията вече са над 40 000 декара.

Кредитите за оборотни средства, които бяха стартирани в началото на стопанската 2015/2016 г. вече са над 100 и продължават да се търсят от клиентите на ЕЛАНА Агрокредит. Подобни кредити се отпускат само на земеделци с договор за финансов лизинг с компанията.

От началото на дейността си в средата на 2013 г. до края на февруари 2016 г. дружеството е инвестирало 28 580 218.67 лв. в договори за лизинг за покупка на земеделска земя.