Извънредно Общо събрание на акционерите (актуализирано) – 30.09.2020 г.

Актуализирана покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите Протокол на Съвета на директорите за актуализиране на текста на поканата Образец на пълномощно (актуализиран) pdf Образец на пълномощно (актуализиран) docx Правила за гласуване Политика за възнаграждания, добавена по реда на чл. 223а от ТЗИзвънредно Общо събрание на акционерите – 30.09.2020 г.

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите Протокол на Съвета на директорите за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите Образец на пълномощно pdf Образец на пълномощно docx Правила за гласуване